Adil Kullanım Kotası(AKK) Kalkıyor mu? BTK Açıkladı 2016

Adil Kullanım Kotası(AKK) Kalkıyor mu? BTK Açıkladı 2016

 

Adil kullanım kotası herkes için başbelası olmuş can sıkıcı bir uygulamaydı. Bu uygulamaya son zamanlarda halk iyice tepki göstermişti. AKK’nin kaldırılması için Change gibi sitelerde imzalar toplanmıştı. Bu tepkiler sonuç verdi. AKN uygulamasına 31.12.2018  Tarihinde yani 2019 a girerken tamamen kaldırılacak.

Şu anda ise mobil kullanıcıların AKN hız düşümü 96 Kbps iken 128 Kbps’ye yükseltildi.

2019 a kadar Adil kullanım kotanız dolmasına yakın ve dolduğu zaman SMS ile bilgilendirileceksiniz. (İnternet Sahibinin Kayıtlı Olduğu Mobil Telefonuna Gelecektir Mesaj)

Tüm internet kullananları sevindiren bir haber oldu açıkcası 🙂adil-kullanim-kotasi

Artık bu resmi görmek tarihe karışacak 2019 yılında 🙂

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Basın ile İlişkiler Müdürlüğü Basın Açıklaması Şu Şekildeydi;

BASIN AÇIKLAMASI :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir.

Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir.

AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir. Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde,

tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;

  •  Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,
  •  Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,
  •  AKN değerinin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır. AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede;
  •  Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,
  •  Sabit genişbant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılması,
  •  AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,
  • 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,
  •  AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesiamacıyla gerekli analiz ve çalışmaların işletmeciler tarafından 2 ay içinde yapılarak Kuruma sunulması BTK tarafından karara bağlanmıştır.

AKK KALKMAYABİLİR!  DETAYLAR : http://bc.vc/VXx6GFa

Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-KullanimNoktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

KAYNAK : BTK http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fBTK-Adil-Kullanim-Noktasi-09-09-2016.pdf


bodrum escort

Bir yorum

Bir Cevap Yazın